Hospital La Fe de Valencia 2

Cervecería

La Llotja 5

La Llotja 4

Almacén

Iglesia 2

Iglesia

Piscina

La Llotja 3